Ting••tinG

钱忆:

"我早就失魂落魄,记不清你眼眸 . 我就让那神情生长在我眼上. 许久之后他人问及我的眼神. 我就记得临别那一望." ________自己在创作的书. 

评论

热度(2575)